معرفی کتاب

فساد در نظام هاي قضايي

فساد در نظام های قضایی این کتاب از انتشارات سازمان شفافیت بین‌المللی است و ضمن پرداخت به مشکلات اساسی فساد در سیستم قضایی به مقوله فساد در نظام های قضایی کشورهای مختلف پرداخته و راهکارهای مقابله با ان و تجربیات سایر کشورها را مطرح می کند. «فساد در نظام‌های قضایی؛‌ گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در […]

ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒﺮ ۱۹۹۶ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻭ  ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ  ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ   ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤ ﻳﺎﻓﺖ ﮕﻴﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ .ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺯ […]

در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادلۀ پیش ‏بینی سطح توسعۀ انسانی معنادار‌ند. چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص‏های شش‌گانۀ حکمرانی خوب بر شاخص توسعۀ انسانی می ‏پردازد. در پژوهش پیش رو شاخص توسعۀ انسانی (HDI)، متغیر وابسته؛ ابعاد حکمرانی خوب، متغیرهای مستقل و توسعۀ فناوری ارتباطات […]

چکیده بین رسانه ‏های مدرن، اینترنت به‌دلیل جاذبه ‏های متنوع، جایگاه ویژه ‏ای دارد. گسترش سریع فناوری ‏های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می‏ کند که این رسانه‏ ها و واسطه ‏های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه‏ های اجتماعی […]

احمد میدری مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۳ کتاب حکمرانی خوب را منتشر کرد. این کتاب از یک مقدمه و چهارده مقاله تشکیل شده و ۷۲۷ صفحه دارد. مقالات توسط احمد میدری و جعفر خیرخواهان انتخاب و ترجمه شده و چند پژوهشگر دیگر مقالاتی را ترجمه یا تألیف کرده‌اند. در همین راستا بود که از […]

کتاب‌ها: ۱- فساد اداری (عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه)، نادر حبیبی، انتشارات وثقی، ۱۳۷۵ ۲- مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶ ۳- بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار، سید محمد اصغری، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷ ۴- جرائم خاص کارکنان دولت، علی […]