به گزارش داد، احمد توکلی در پنجمین همایش دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در طول ۵سال فعالیت توانستیم ترس ویاس حاکم در کشور را متحول کنیم و از این جهت نمره قبولی به خودمان میدهیم. در واقع وقتی تعداد مراجعات ما سال به سال افزایش می یابد ومکاتبات بیشتر شده است، این به معنای انست که اعتماد افکار عمومی و مظلومان در حال افزایش است.

رییس هیئت مدیره دیده بان افزود:  از نگاه نهج البلاغه حقوق مردم و حکومت دو طرفه است و قانون مداری ملاک خوبی برای سنجش عملکرد همه مدیران محسوب میشود.اگر حکومت نقش مردم را در در اداره جامعه به رسمیت نشناسد، روند اعتماد مردم به حکومت کاهش و تعهد مردم به قانون ومقررات اسیب خواهد دید.

توکلی در مورد مرزبندی بین مدیران ابرار و اشرار هشدار داد و خاطر نشان کرد: اگر شرایط طوری شود که مدیر فاسدی با یک دستور حجم زیادی از منابع کشور نابود شود ویا سود کلانی به جیب شبکه های فساد ریخته شود ، همه مردم باید حساسیت نشان دهند و علیه این فساد اعتراض کند و مدیر فاسد را مجازات و به جای او مدیر صالح و سالمی را حاکم کنند. نشانه خطرناکی که امروز در جامعه دیده می شود پدیده دین گریزی و همچنین  روند نا امیدی مردم به تحقق عدالت است . وی تصریح کرد: بخش مهمی از این پدیده شوم به عملکرد مسئولان کشور و برخی تبعیض ها در نهاد های دولتی و دستگاه قضایی، باز می گردد واین روند باید توسط رسانه ها نقد و آسیب شناسی شود. رییس محترم قوه قضاییه در سخنرانی خودشان فرمودند دستگاه قضا باهیچ فرد و جریانی رو دربایستی ندارد و با هر مفسده ایی مقابله خواهد کرد! اما در پاره ایی موارد مانند برخورد با شرکت رامک خورو کیا خودرو چنین رویکردی را شاهد نبودیم که امید وارم مورد بازنگری قرار گیرد. در پرونده رامک خودرو ۴۵۰ میلیارد تومان سواستفاده شده است و متاسفانه برای متهمان این پرونده مهم که ۷هزارمالباخته دارد،متهمان به جزای نقدی و مجازات ناچیز محکوم میشوند .

توکلی تاکید کرد مردم از دیده بان انتظار دارند که در کمال انصاف ودقت، مقابله با شبکه های فساد را در دستور کار قرار دهند و در این ماموریت خسته نشوند.