احکام دیوان عدالت اداری در مورد کارکنان مخابرات روستایی را اجرا کنید


به گزارش داد، متن این مطالبه بدین شرح است:

شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران با اهمال در اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پی گیری روند عقد قرارداد دائم با کارکنان شرکت های مخابرات روستایی موجب بلاتکلیفی وضعیت استخدامی آنها شده است. این درحالیست که در سال 1393 قانون “الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با نامبردگان نموده است.

همچنین وزارت کار در سال 1395 طی بخشنامه ای بر لزوم عقد قرارداد دائم با کارکنان مخابرات روستایی تاکید نمود اما شرکت مخابرات به این بخشنامه هم توجهی ننمود تا جاییکه کار به شکایت از آن نزد دیوان عدالت اداری کشید و دیوان در سال 1397 با صدور رأی خود مبنی بر تائید بخشنامه فوق، تأیید طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کارگزاران مخابرات روستایی و شرکت مخابرات ایران رأی را به نفع کارکنان مخابرات روستایی صادر کرد.

ما امضاء کنندگان این مطالبه از آقای مهندس صدری می خواهیم به حکم دیوان عدالت اداری تمکین و قانون را اجراکنند.

سامانه هوشمند دیده بان شفافیت و عدالت به آدرس @DaadRobot در تلگرام برای ثبت مطالبات شهروندان و جمع آوری امضا برای هر مطالبه توسط خود شهروندان راه اندازی شده و دیده بان شفافیت و عدالت هر هفته مطالبه با بالاترین امضاء را کتبا از مسئول مربوطه درخواست و نتیجه را پیگیری خواهدکرد.

این مطالبه هم اکنون در کانال دیده بان فعال است.

برای امضای این مطالبه، در پیام رسان تلگرام به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://t.me/didebanShafafiat/1811