لیست بالاترین امضاهای مطالبات هفته اخیر در سامانه هوشمند مطالبه گری دیده بان شفافیت و عدالت


در هفته اخیر نیز طبق هفته های گذشته مطالباتی با موضوع های مختلف از سوی هموطنان در سامانه هوشمند مطالبه گری دیده بان شفافیت و عدالت ثبت شد.

مطالبه گری

از میان مطالبه های ثبت شده مختلف در این سامانه سه مطالبه به عنوان پر امضاء ترین مطالبات این هفته مشخص شد.

طبق قوانین دیده بان  مطالبه ای که تا ساعت 24 جمعه شب هفته گذشته بالاترین امضاء را به خود اختصاص داده باشد در فردای آن روز(روز شنبه)به عنوان پر طرفدارترین مطالبه انتخاب شده و در قالب نامه و با امضای دیده بان به مقامات و مسئولین دولتی جهت پاسخگویی ارجاع می گردد.

سه مطالبه ای که تا به امروز به تاریخ 14/06/97 نسبت به مطالبات دیگر در این هفته بیشترین امضاها را به خود اختصاص داده اند به قرار زیر می باشند:

  • موسسسه مالی و اعتباری آرمان وحدت را محاکمه کنید- با 5539 امضاء (https://t.me/didebanShafafiat/1720)
  • نتیجه بررسی پرونده قصور و تخلف بانک مرکزی در مورد موسسه کاسپین را اعلام کنید با 2874 امضاء (https://t.me/didebanShafafiat/1712)
  • حقوق معلمان را بدون دستبردن در ردیف های فیش حقوقی و منطبق با قانون مصوب مجلس 20 درصد افزایش دهید با 2555 امضاء(https://t.me/didebanShafafiat/1715)

شما می توانید از طریق لینک های مشخص شده در  بالا به مطالبه مورد نظر خود دسترسی یافته و آن را امضاء کنید.

همچنین جهت درج مطالبات خود در سامانه هوشمند مطالبه گری دیده بان، به آدرس DaadRbot@مراجعه کرده و مطالبه خود را ثبت و برای آن امضاء جمع کنید.

روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت