نتیجه بررسی پرونده قصور و تخلف بانک مرکزی در مورد موسسه مجاز کاسپین را اعلام کنید


جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین با ارسال مطالبه ای از رئیس دستگاه قضا خواستار بررسی و تعیین تکلیف پرونده این موسسه و قصور و تخلفات بانک مرکزی در این زمینه شدند.

مطالبه گری

به گزارش داد،  متن این مطالبه که تا کنون به امضای 1500 نفر رسیده است، بدین شرح است:

جناب آقای آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه

در مورخه 96/6/6 گزارش قصور و تخلف محرز مدیران ارشد بانک مرکزی در صدور مجوز و نظارت بر عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه و با 183 رای در صحن علنی مجلس تائید و تصویب شده بود مطابق ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارسال گردید.

طبق قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت یک ماه بدون اطاله و تشریفات دادرسی و خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و حکم صادر کند. با آن که مطالبه در سطح ملی است و میلیونها سپرده گذار متضرر شده اند متاسفانه پس از گذشت یکسال تمام، هنوز درخصوص این فاجعه ملی اقدامی صورت نگرفته است.

ما امضاء کنندگان این مطالبه از قوه قضائیه و دادستان کل کشور می خواهیم تا هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند.

برای دسترسی و امضای این مطالبه در سامانه @DaadRobot می توانید از طریق لینک زیر وارد  شوید:

https://t.me/didebanShafafiat/1712