حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به طرح استیضاح یکی از وزرا در مجلس گفت: اخیرا شنیدیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بعدا اسمش را اعلام خواهیم کرد، در آستانه استیضاح درخواست غیر متعارفی از یک وزیر داشته تا در قبال آن برای منتفی کردن استیضاح در مجلس اقداماتی انجام دهد.

وی با اشاره به امضاهای زیاد استیضاح این وزیر و استقبال نمایندگان از عزل این وزیر افزود: با توجه احساس خطری که وزیر از استیضاح داشته، ظاهرا این درخواست را قبول کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: ظاهرا این نماینده به وزیر گفته که سه کار مهم برای منتفی شدن استیضاح در مجلس انجام خواهد داد.

حاجی دلیگانی افزود: تلاش برای پس گرفتن امضاها، مطرح نشدن استیضاح در صحن مجلس و در صورت مطرح شدن رای ندادن نمایندگان به استیضاح از جمله وعده های داده شده به وزیر مذکور است.
وی تصریح کرد: در قبال این کار، نماینده از وزیر خواسته که با انتصاب پنچ نفر سفارش شده از سوی وی، در هیئت مدیره هایی که عضویت افراد در آنها نیاز به موافقت وزیر است، موافقت شود.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اخباری که به ما رسیده وزیر موافقت خود را اعلام کرده و نماینده مذکور هم در حال مدیریت استیضاح در مجلس است.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: ما اسامی این پنچ نفر را می دانیم و اگر وزیر این دستور را ابطال نکند و نماینده هم از همه نمایندگان عذرخواهی نکند، ما در رسانه ها اطلاع رسانی می کنیم.

وی افزود: شنیدیم که در گام اول امروز سه شنبه برخی افراد دولتی برای رایزنی با نمایندگان جهت پس گرفتن امضاهای استیضاح این وزیر در مجلس حضور می یابند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از هیت رئیسه مجلس می خواهیم که اینگونه تحرکات را در مجلس مدیریت یا جلوگیری کنند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: هیئت نطارت مجلس بر رفتار نمایندگان که وظیفه اش نظارت بر عملکرد نمایندگان است باید  از اینگونه درخواست های غیرمتعارف نمایندگان جلوگیری کند.

منبع: الف