مصوبه سیاست ها و اقدامات و سازماندهی پیام رسانهای اجتماعی د رچه مرحله اجرایی است؟


شورای عالی فضای مجازی در جلسات شماره 36 مورخ 11/10/1395 ، شماره 37 مورخ 9/11/1395 ، شماره مورخ 7/12/1395 ، شماره 39 مورخ 26/1/1396 و شماره 40 مورخ 13/3/1396 مصوبه ای تحت عنوان «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» داشته است که دبیر محترم شورای مذکور در جهت اجرای ماده 11 آئین نامه داخلی شورا عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (جهت اجرای 7 مورد مصوبه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(3 مورد)  ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی (2 مورد) ، قوه قضائیه (2 مورد) ، وزارت آموزش و پرورش (1 مورد) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی (1 مورد)  ابلاغ نمود .

پیام رسان
براساس اطلاعات واصله غیر رسمی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5 مورد از وظایف واگذار شده به خود را صد در صد اجرایی نموده و یک مورد با پیشرفت 67 درصد و یک مورد را هم حدوئد 50 درصد عملیاتی نموده کرده است  . پیشنهاد میکنم سایر دستگاهها مسئول مندرج در مصوبه مذکور، براساس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات  ، عملکرد خود را در جهت اجرای این مصوبه به اطلاع افکار عمومی بخصوص ذینفعان و ذیصلاحان گزارش نمایند .
باید توجه داشت که موضوع فضای مجازی و استفاده درست از آن( که میتواند برای ماربران بسیار مفید باشد) و کاهش هر چه بیشتر خطرات موجود دراین فضا که متاسفانه روزافزون بوده و فرهنگ ، اخلاق و امنیت جامعه و کشور را هدف گرفته اند ، دستگاههای مسئول مندرج دراین مصوبه لازم است هرچه سریعتر نسبت به اجرای مسئولیت های محوله اقدام نمایند و گزارش عملکرد خود را اعلام نمایند . لازم به توضیح است که یکی از اهداف این مصوبه «فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی است که میتواند به ایجاد بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواها  بینجامد .

محمدرضا محمدخانی