طرح تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسائی خلاء های قانونی از سال گذشته در مجلس کلید خورد که پس از یک سال کار تحقیق و تفحص، گزارش هیئت تحقیق و تفحص اواخر دی ماه تحویل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سپس هیئت رئیسه مجلس شد.

این گزارش در پنچ مبحث و حدود ۴۰ برگ تهیه و تدوین شد.

خلاء های قوانین موجود در نحوه بکار گیری افراد ۲ تابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاههای اجرایی، بررسی خلاء های قانونی و راهکارهای رفع این خلاء ها در بکار گیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاههای اجرائی، نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد ۲ تابعیتی، فرصت ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف، گزارش استعلامات از دستگاههای اجرایی از جمله موارد مطرح شده در این گزارش است.

همچنین در این گزارش پیش نویس طرحی در این زمینه ارائه شده تا با مصوب و نهایی کردن آن در مجلس از خلاء های قانونی در این زمینه جلوگیری شود.

مهمترین بخش این گزارش ذکر اسامی ۱۰۰ مدیر و مقام مسئول ۲ تابعیتی است که به دلیل وجود اسامی افراد و مقامات، این بخش از گزارش قابل انتشار نیست.اما غیر از این، در بخش گزارش استعلامات از دستگاههای اجرایی، تنها وزارت ارشاد یک لیست شش نفره به این کمیته تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده که مشکوک به ۲ تابعیتی هستند و بقیه وزارتخانه ها یا به کمیته مذکور جوابی نداده و یا اعلام کردند که هیچ فرد ۲ تابعیتی در وزارتخانه آنها مشغول بکار نیست.

همچنین برخی از سازمانها و نهادها مثل جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی اعلام کردند که دارای افراد ۲ تابعیتی هستند.

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی و اسامی وزارتخانه ها و نهادهایی که اعلام کردند افراد ۲ تابعیتی دارند، را منتشر می کند.

«برای مطالعه کامل متن گزارش تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی ها اینجا کلیک کنید»

منبع: الف