منو

 هزینهعملکرد مالی دولت در دوره مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد، ۸۸۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان درآمد، سهم ۷۰۳ هزار میلیارد تومانی هزینه جاری از کل اعتبارات، سهم ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری، کاهش بودجه عمرانی به نسبت بودجه جاری، درآمد ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی از نفت و فرآورده‌های نفتی از ارقام بودجه است.

 با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانه‌داری کل کشور به ثبت رسیده است، می‌ توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه ۹۲ تا شهریور ماه ۹۶ انجام داد.

در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه ۹۲ تا شهریور ۹۶ (دولت یازدهم) ۳۲۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است. همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۲۸۷ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان، سایر درآمدها ۱۳۲ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۲ هزار و ۹ میلیارد تومان بوده است.

مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمد تنخواه گردان، ۸۸۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان است.

سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت ۳۶٫۷ درصد، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲٫۵ درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی (درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی) ۱۴٫۹ درصد و سهم سایر درآمدها ۱۴٫۹۹ درصد محاسبه می‌شود.

درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان۶ ماهه اول ۹۶سال ۹۵سال ۹۴سال ۹۳۶ ماهه دوم ۹۲جمع
مالیات۴۳،۱۲۰۱۰۱،۴۷۰۷۹،۱۹۰۷۰،۹۷۰۲۹،۱۳۳۳۲۳،۸۸۳
سایر درآمدها۱۳،۶۶۰۴۴،۵۲۰۳۳،۱۹۰۲۶،۷۹۰۱۴،۱۸۱۱۳۲،۳۴۱
درآمد نفت و فرآوردها‌ی نفتی۴۴،۶۶۰۷۳،۸۸۰۶۷،۰۴۰۶۲،۹۲۰۳۸،۹۷۸۲۸۷،۴۷۸
درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (غیر از نفت و فرآورده‌ها)۲۳۰۴۰۰۳۲۰۲۷۰۱۲۱۱،۳۴۱
درآمد واگذاری دارایی‌های مالی۲۵،۳۳۰۶۲،۷۴۰۲۱،۹۸۰۱۷،۳۷۰۴،۵۸۹۱۳۲،۰۰۹
تنخواه گردان۴،۴۷۰۰۹۸۰۰۰۵،۴۵۰
جمع کل درآمدها۸۸۲،۵۰۲

  سهم از کل درآمدها

عنوانسهم از کل درآمدها
مالیات۳۶٫۷
نفت و فرآورده‌های نفتی۳۲٫۵
واگذاری دارایی‌های مالی۱۴٫۹
سایر درآمدها۱۴٫۹۹
واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی)۰٫۱۵
تنخواه گردان۰٫۶۱

 ارقام فوق نشان می‌دهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجه‌های سالیانه افزایش دهد.

در بخش هزینه‌ها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع ۷۰۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ به بخش جاری اختصاص یافته است.

کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی ۱۲۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال ۹۲ تا شهریور ۹۶، ۷۹٫۶ درصد، سهم بخش عمرانی ۱۴٫۲ درصد و سهم بخش تملک دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد) ۶٫۰۱ درصد بوده است.

 هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان

دورههزینه‌های جاریپرداخت‌های عمرانیتملک دارایی‌های مالیسهم اعتبارات جاری از کل بودجهسهم اعتبارات عمرانی از کل بودجهسهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  از کل بودجه
۶ ماهه اول ۹۶۱۱۱،۹۶۰۷،۸۲۰۷،۲۱۰۸۸٫۱۶٫۱۵٫۸
سال ۹۵۲۰۷،۰۲۰۴۲،۱۰۰۳۳،۸۹۰۷۳٫۱۱۴٫۸۱۱٫۹
سال ۹۴۱۷۲،۶۴۰۲۷،۲۰۰۲،۸۵۰۸۵٫۱۱۳٫۴۱٫۴
سال ۹۳۱۴۳،۸۳۰۲۹،۹۵۰۴،۵۴۰۸۰٫۶۱۶٫۸۲٫۵
۶ ماهه دوم ۹۲۶۸،۳۸۲۱۸،۴۲۱۴،۵۸۹۷۴٫۸۲۶٫۹۵٫۰۲
جمع۷۰۳،۸۳۲۱۲۵،۴۹۱۵۳،۰۷۹۷۹٫۶۱۴٫۲۶٫۰۱

نسبت تحقق بودجه

در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال‌های ۹۲ تا شهریور ماه ۹۶، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، ۹۵٫۷ درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی ۵۳٫۴ درصد بوده است.

 میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان

دورهبودجه مصوب جاریاعتبار پرداختی به بخش جاریدرصد تخصیصبودجه مصوب عمرانیاعتبار پرداختی به بخش عمرانیدرصد تخصیص
۶ ماهه ۹۶۱۲۹،۳۴۰۱۰۷،۴۹۰۸۳٫۱۳۶،۳۷۰۷،۸۲۰۲۱٫۵
۹۵۲۱۳،۷۶۰۲۰۷،۰۲۰۹۶٫۸۵۷،۴۸۰۴۲،۱۰۰۷۳٫۲
۹۴۱۶۳،۰۲۲۱۷۰،۶۸۸۱۰۴٫۷۴۸،۳۸۵۲۷،۶۹۹۵۷٫۲
۹۳۱۴۸،۰۷۵۱۴۳،۸۳۱۹۷٫۱۴۳،۹۷۲۲۹،۹۵۰۶۸٫۱
۶ ماهه ۹۲۶۴،۰۴۵۶۸،۳۸۲۹۳٫۵۲۸،۲۲۱۱۸،۴۲۱۶۵٫۲
جمع۷۱۸،۲۴۲۷۰۳،۸۳۲۹۷٫۹۲۱۴،۴۲۸۱۲۵،۴۹۱۵۸٫۲

 بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر ۹۲ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساخت‌های مهم اقتصادی اختصاص می‌یافت و زمینه‌ساز توسعه  اقتصادی کشور بود.

دورهبودجه جاریبودجه عمرانینسبت بودجه عمرانی به جاری
دولت یازدهم۷۰۳،۸۳۲۱۲۵،۴۹۱۱۷٫۸
دولت دهم۴۱۲،۸۴۱۹۱،۲۲۸۲۲٫۰۹
دولت نهم۱۹۸،۲۵۸۶۳،۳۹۲۳۱٫۹

منبع: فارس

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *