منو

logo-fa25

توکلی: ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جدید به سمنھا اجازه می دھد تا در موضوع کارشان اعلام جرم کنند، لایحه اثبات مجرمیت بنویسند و دادگاه ھم ملزم به رسیدگی خواھد بود. ھمچنین سمنھا می توانند در تمام مراحل دادرسی حضور یابند و یا به نتایج دادرسی اعتراض کنند.

شب دوشنبه بیست و چھارم خردادماه ١٣٩۵برابر با ھفتم ماه مبارک رمضان اولین نشست دیده بان شفافیت و عدالت با اعضای ھمکاری داوطلبانه با سمن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت در این نشست که سخنران اول آن دکتر احمد توکلی ،رئیس ھیات مدیره دیده بان، بود ضمن خوش آمدگویی و ابراز خوشحالی به دلیل تلاقی این نشست با ماه مبارک رمضان ، از این ھمراھی به مجاھدت یاد کرد و گفت: به برکت این ماه برای خدمتی که انجام خواھیم داد برای شما و خودمان طلب توفیق می کنم. وی علت تعبیر این حرکت به مجاھدت را ھم توضیح داد و گفت: به این علت این حرکت را به مجاھدت تعبیر کردم چون صحبت از جنگ سخت و نرم است. وی در ادامهگفت: روزگاری صدام ھوس کرد تا بیاید و سه روزه تھران را تسخیر کند اما اینکار با مجاھدت مردم باشرافت و مومن ایران عملی نشد و حتی یک وجب از خاک کشورمان ھم به دست بیگانه نیافتاد. وی با اشاره به اینکه ھنوز ھم این روحیه و توان در ملت شریف ایران وجود دارد گفت: جمھوری اسلامی خطرات زیادی را دفع کرده و به نظر من در سالھای آتی ھم دفع خواھد کرد. خطراتی مثل: کودتا، تجاوز نظامی، انقلاب مخملی و… . توکلی در ادامه به فساد به عنوان مھمترین خطری نام برد که امروزه ملت ایران، نظام اسلامی و تمامیت ارضی وطن را تھدید می کند و ادامه داد: بعضی ھا می گویند که ایران ھم دارد مثل اندلس دچار فساد اخلاقی می شود و سرنوشتی مشابه آن کشوردر انتظارش خواھد بود. اما من می گویم فساد اخلاقی در فساد مالی ھم ریشه دارد. رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به فسادھای دیگری چون کلاھبرداری ھم اشاره کرد ودو طرف آنرا مردم خواند و مرجع رسیدگی به انرا دادگاه دانست و ادامه داد مقصود ما مبارزه با فسادی است که به دلیل استفاده از قدرت اداری یا سیاسی برای مقاصد شخصی است و چون یک طرف حکومت است به آن فساد سیاسی گفته میشود.. توکلی با طرح این سوال که اگر نھادھایی که برای رسیدگی به شکایات مردم پدید آمده اند خود گرفتار فساد شوند چه باید کنند به تشریح فساد سیستمی پرداخت و گفت: وقتی به اینجا برسیم که اکثر تصور کنند که ھمه نھادھا فاسد ھستند ، امید برای مبارزه، تحول، رشد و اعتلا کاهش مییابد و احساس امنیت کم میشود. شدت و ضغف این نتایج زیانبار به شدت و ضعف فساد سیستمی و احساس مردم از آن بستگی دارد. در این مرحله نھادھای مردمی مبارزه با فساد می توانند وارد عمل شوند. توکلی ایده تشکیل سمن دیده بان شفافیت را مربوط به دو سال قبل دانست وگفت: در آن زمان دوستانی که امروز ھم در خدمتشان ھستیم به منزل مان تشریف اوردند و مرا به تاسیس سازمانی مردم نھاد تشویق کردند تا به شکل جمعی و نھادینه بتوان با فساد مبارزه کرد. وی پس از شرح چگونگی تشکیل سمن و اعضای ھیات موسس به بیان چھار ھدف اصلی سمن پرداخت و گفت: ھدف ما در چند محور خلاصه می شود. یکی شناخت و تصحیح ساختارهای فسادآور و فسادزاست و پیشنهاد ساختار سالم؛ دوم، شناخت قوانین و سیاست های بسترساز فساد و ارایه پیشنهاد جایگزین به نهادهای ذیربط، سوم شناخت موارد عینی مفسده و مفسدان و زمینه سازی تعقیب قانونی آنها، و چهارم، آموزش حقوق شھروندی به مردم تا به شکل بھتری برای دفاع از حقوق خود مجهز شوند. توکلی در ادامه به برخی از اقدامات مھم اشاره کرد و گفت: یکی از کارھای مھمی که در سمن انجام شد بحث خروج پتروشیمی از بورس کالا بود. برخی از دست اندرکاران بورس کالا به ما مراجعه کردند و با ارائه اسناد ما را از خطرات و تبعات آن آگاه کردند. دیده بان ھم پس از انجام کارھای کارشناسی بر روی این پرونده به این نتیجه رسید که این این عمل موجب بوجود آمدن ١٠٠٠ میلیارد تومان رانت می گردد و استدلال کردیم و نتیجه تحقیقات را برای معاون اول رئیس جمھور،آقای شریعتمداری، فرستادیم. آنھا ھم حرف ما را قانع کننده تشخیص دادند و جلوی این قضیه را گرفتند؛ اینکار پیروزی بزرگی بود. توکلی با اشاره به موضوع دیگر پیگیری شده توسط سمن ادامه داد: در بحث قراردادھای نفتی شش نماینده مجلس که از اعضای موسس بودیم با آقای زنگنه و معاونش در چند جلسه صحبت کردیم. وی ھم قانع شد که برخی اصلاحات می بایست در این زمینه انجام شود . سپس به این نتیجه رسیدیم که نوع قرارداد به طور کل اشتباه بوده و می بایست رویکرد آن تغییر یابد. در نھایت پس از گذشت چھار جلسه در این خصوص، نامه ای در ۶ فصل تھیه شد و جمع بندی آن به من واگذار شد و با امضای بنده نامه فرستاده شد. سیاست تبلیغاتی بعضی از رسانه ها این شد تا قضیه را فردی کنند. اما شکر خدا آقای جھانگیری با آن موضع مثبتی که در برابر منتقدان گرفتند، بی مهری چند رسانه که احتمالا از برخی نفتی ها متاثر بودند، تخطئه متوقف شد و اکنون ھم مذاکره ادامه دارد. توکلی در ادامه صحبتھای خود به قرارداد نفتی دیگری اشاره کرد که قرار بود با چینی ھا منعقد شود. این قرارداد نیز مانند قرارداد قبلی دارای اشکالاتی بود و انعقاد آن باعث می شد تا میلیونھا دلار ضرر به ملت ایران برسد. در نھایت پس از اینکه وزارت نفت مطلع شد سمن دیدبان شفافیت و عدالت ھم در جریان این موضوع و در حال رسیدگی است حساسیت نشان داد و دستور توقف آن را داد. توکلی بخشی از قدرت سمن ھا را در تعدد اعضای آن دانست و گفت: در جوامع ما از گذشته تا به حال نھادھای اجتماعی نقش تأثیر گذاری در تدوین عناوین و سازماندھی آن داشتند و قدرت آنھا ھم عمدتا به دلیل حضور مردم و حمایت افکار عمومی بوده و ھست و ابداع اینگونه نھادھا مختص غربی ھا نیست. وی با اشاره به حمایت از نھادھای مردمی در کشورھای مختلف و مقایسه آن با کشور ما گفت: در کشور ما ھم اینگونه قوانین حمایتی تدوین شده است. برای  مثال: نھادھای مردمی حق تجمع و راھپیمایی دارند بدین صورت که مانند احزاب می توانند از وزارت کشور اجازه برگزاری چنین تجمعاتی را بگیرند ویا اینکه می توانند از طریق آگاه سازی افکار عمومی جلوی برخی از ضرر و زیانھا را بگیرند. توکلی گفت: ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جدید به سمنھا اجازه می دھد تا با شرایطی در موضوع کارشان اعلام جرم کنند، لایحه اثبات مجرمیت بنویسند و دادگاه ھم ملزم به رسیدگی خواھد بود. ھمچنین سمنھا می توانند در تمام مراحل دادرسی حضور یابند و یا به نتایج دادرسی اعتراض کنند. رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به سرمایه خواندن اینگونه اقدامات برای سمنھا گفت: کانال اینگونه نھادھا حکومت است و قدرت آن منبعث از مردم ،قانون و میزان صداقت و سلامت کسانی که مبادرت به این کارھا می ورزند. برای ما بسیار مھم است که شخصی که عضو این سمن می شود خود اھل سلامت بوده و زندگی و شخصیتش ھم اینگونه باشد. وی در پایان به تدوین قوانین انضباطی برای سمن در آینده ای نزدیک جھت محافظت از سلامت رفتاری اعضا اشاره کرد. سخنران دوم این نشست سید رسول سادات نژاد، مدیر عامل سمن دیده بان شفافیت و عدالت، بود. وی پس از خیرمقدم به اعضا، این تجمع را برای سمن دلگرم کننده خواند. سادات نژاد در ادامه به معرفی اعضاء فعلی ھیات مدیره سمن و ھیات امنا و مدیران بخش ھای پژوھش، تحقیقات و بررسی و مدیریت استانھا و عضویت پرداخت و گفت: بخش اول و بسیار مھم ما، بخش تحقیق و بررسی است که تا به حال حدود ٧۵ پرونده به آن ارجاع شده است. در مدت زمان کوتاھی پس از تشکیل سمن کار بررسی بر روی این پرونده ھا شروع شد که تعدادی از آنھا به مراجع ذیربط ارجاع شد و تعدادی ھم در دست بررسی است. و حوزه دوم مدیریت ما بخش عضویت و امور استانھا است. سادات نژاد سپس به تشکیل حدود ٨ دفتر مرکزی استانی اشاره کرد. به دنبال آن بخش سوم فعالیت سمن یعنی بخش پژوھش معرفی شد و در نھایت سایر بخش ھای سمن را ھمچون : مدیریت ارتباطات و روابط عمومی، بخش آموزش و اطلاعات و برنامه ریزی معرفی نمود. وی در پایان صحبتھایش علت اصلی دعوت اعضای داوطلب را ھمکاری آنھا با کارگروه ھای مشخص شده در سمن ذکر کرد و از آنھا دعوت کرد تا نسبت به علاقه و تخصص خود در حوزه ای خاص به تکمیل فرم ھای کارگروه بپردازند. پس از پایان سخنرانی مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت، مدعوین به بیان نظرات، پیشنھادھا و انتقادھا و ھمچنین طرح سوالھایی از میزبانان نمودند و در نھایت این جلسه با اقامه نماز و صرف افطار به پایان رسید.

تھیه و تنظیم : حامد جمشیدیان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0