منو

swt

رئیس‌جمهور سوئیس در دانشگاه اقتصاد تهران گفت: خدمات، ۷۶ درصد اقتصاد سوئیس را تشکیل می‌دهد.  کشورهایی که نرخ تخصصشان در خدمات پایین است نسبت به نوسان و شوک اقتصادی ضعیفند همچنین توانایی سوئیس در نقل و انتقال و نگهداری پول‌های خارجی نقطه قوت اقتصاد این کشور است.

امروز رئیس جمهور و نمایندگان سوئیس در دانشگاه اقتصاد تهران حضور دارند و قرار است علاوه بر سخنرانی مدل‌های اقتصادی را تشریح کنند، در این نشست ابتدا رئیس دانشگاه تهران طی سخنانی اعلام کرد: در ایران دیدگاه مثبتی نسبت به سوئیس و رشد اقتصادی این کشور وجود دارد.

وی همچنین در این سخنرانی به موفقیت‌ها و سهم این دانشگاه از رشد علمی کشور خبر داد.

در ادامه رئیس جمهور سوئیس در دانشگاه تهران افزود:اجازه بدهید خیلی مختصر به شرایط واقعی سوئیس بپردازم ما در قلب اروپای غربی زندگی می‌‌کنیم ما تولید ناخالص ۶۰۰ میلیارد یورو داریم