منو

شفافیت، یکی از مهمترین ابزارهای کارآمدی حکومت ها می باشد. به همین دلیل نخبگان، دست اندرکاران و مردم عادی، هر روز بیش از پیش خواستار شفافیت بیشتر در چگونگی اداره کشور می باشند. راهنمای حکمرانی باز، راه ها و روش هایی را دنبال می کند تا خبرگان و بخش های بیشتری از مردم مشارکت گسترده تری در اتخاذ تصمیماتی داشته باشند که حکومت را شفاف تر، پاسخگوتر، مسئولیت پذیرتر، اثربخش تر و کارآمدتر می کند.چرا که هر تصمیمی از سوی حکمرانان تأثیرات گسترده تری بر سرنوشت یکایک افراد جامعه خواهد گذاشت.

سازمان مردم نهاد شبکه دیدبان شفافیت و عدالت تلاش دارد تا با فعال سازی بخش راهنمای حکمرانی باز، “تجارب“، “راه کارهای نوآورانه“، “مستندسازی موضوعی” و “طرح موضوعات حاکمیتی” مردم، خبرگان و متخصصان را گردآوری نموده و هدف “کارآمدتر نمودن دستگاه های حاکمیتی”، آنها را به صورت طبقه بندی شده در اختیار حکمرانان قرار دهد.

گزارش های درج شده شامل موضوعات آموزش عمومی، ارتقاء سطح مهارت های حقوقی و انعکاس تجارب و عملکردهای بین المللی نیز می گردد.
شما می توانید”تجارب”، “راه کارهای نوآورانه”، “مستندات موضوعی” و “موضوعات قابل بررسی در روش های حکمرانی” را در هریک از بخش های زیر قرار دهید.
شبکه دیدبان شفافیت و عدالت، علاوه بر انتشار کامل مطالب تخصصی در سامانه، گزارش های ویژه ای تهیه نموده و به مدیران ارشد دستگاه های حاکمیتی منعکس می نماید.

۱ – تجارب
۲ – راه کارهای نوآورانه
۳ – مستندات موضوعی
۴ – موضوعات پیشنهادی در بررسی روش های حکمرانی مطلوب

 

برای ارسال تجارب، راهکارها،مستندات و موضوعات پیشنهادی  خود می توانید بر روی  عناوین بالا به صورت مجزا کلیک کنید و ما را از دانسته هایتان بهره مند سازید.

 


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0