منو

باسمه تعالی

اساسنامه مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت

تاریخ تاسیس: ۲۱/۰۶/۱۳۹۴

مجمع عمومی امنا

 

فصل اول کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شود.

ماده ۲

نوع فعالیت سازمان:

 کلیه فعالیت‌های مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع اجتماعی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت مؤسسه در سطح ملی است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی مؤسسه در استان: تهران، شهرستان تهران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان آبان جنوبی ابتدای، شهید صارمی، نبش بن‌بست کرمانشاهی، پلاک ۲ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت: مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۷

دارایی اولیه مؤسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ (۰۰۰,۰۰۰,۱۱۰ ریال) می‌باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

ماده ۸

هیأت مؤسس مؤسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف موسسه عبارتند از:

الف: کلیات

شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد می‌باشد.

ب: روش اجرای هدف

به کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع‌رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصت­ها و ضرورت­ها و در چارچوب قوانین موضوعه.

موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص می‌باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

 

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۰

ارکان مؤسسه عبارتند از:

۱-مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳-بازرس

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱-انجام اقدامات اولیه برای تأسیس مؤسسه؛

 • تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛
 • انتخاب اعضاء هیأت امنا؛

۴-انتخاب اولین مدیران و بازرسان.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تائید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیأت امنا بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تعداد اعضای هیأت امنایی ۹ نفر می‌باشد.

ماده ۱۳

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیأت امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیرممکن شود، هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا به‌عنوان عضو هیأت امنا انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالانه در بهمن ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: مجمع عمومی هیأت امنا ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء هیأت امنا در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی-تلفنی) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های روزنامه کیهان می‌باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

 • انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی‌البدل)؛
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)؛
 • تعیین خط مشی کلی مؤسسه؛
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره؛
 • تعیین عضو جانشین هیأت امنا؛
 • تصویب ترازنامه و بودجه مؤسسه؛
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌ها؛
 • عزل اعضای امنا، هیأت مدیره و بازرسان.

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق‌العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 • با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس؛
 • با درخواست یک پنجم اعضای امنا.

تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره ۲: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:

 • تصویب تغییرات اساسنامه؛
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال؛
 • تغییر در میزان سرمایه؛
 • انحلال قبل از موعد؛
 • هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۹

هیأت مدیره:

مؤسسه دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از ۶ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳: دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل ۵ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق‌العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به‌طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده به‌موجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱: هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره ۲: هیأت مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح اعلام نماید.

ماده ۲۴

هیأت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد پس از تصویب مجمع به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امنا است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می‌باشد.

تبصره ۲: هیأت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری مؤسسه تا مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱ (یک میلیارد ریال) ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۶

هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین می‌نماید.

تبصره: مدیرعامل نمی‌تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی.

ماده ۲۷

بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مؤسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۸

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۲۹

اشخاص ذیل نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
 • مدیران و مدیرعامل؛
 • اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
 • همسر اشخاص مذکور دربند۲٫

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۳۰

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
 • مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
 • گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند؛
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۱

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضا دارد.

تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛
 • نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر؛
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های مؤسسه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
 • تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
 • تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره؛
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر؛
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیأت مدیره تعیین می‌شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۴

مدت مأموریت مدیرعامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است؛ به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۵

بودجه مؤسسه از طریق ذیل تأمین می‌شود:

الف)هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی،

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه

ماده ۳۶

درآمد و هزینه‌های مؤسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه‌های مؤسسه موجود است در حساب مخصوصی بنام مؤسسه نزد یکی از بانک‌های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره ۲- سال مالی مؤسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره ۳- مکاتبات رسمی مؤسسه با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ -کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می‌شود

تبصره ۵– مصوبات و صورت‌جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذی‌ربط

خواهد رسید.

ماده ۳۷

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۸

هیأت مدیره مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۹

مؤسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت‌ها ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴۰

انحلال: در صورت انحلال مؤسسه مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مؤسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳: هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید.

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت‌ها ارائه نماید.

ماده ۴۱

چنانچه فعالیت‌های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، مؤسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذی‌ربط تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ ۱/۶/۱۳۹۴ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0