منو

گزارش‌های مردمی

با توجه به رکن تعاملی بودن سایت سمن، گزارشهای خود از موارد مهم فساد را به همراه فایل مستندات و شماره ای برای تماس، در این بخش قرار دهید. معاونت بررسی های سمن این اطمینان را خواهد داد که بدون افشای نام و مشخصات، محتوای گزارشهای ارسالی را (به شرط مستند بودن) مورد بررسی قرار می دهد و نتایج را از طریق شماره تماس یا سایت، به اطلاع می رساند.


پسوند فایل های مورد قبول: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
حداکثر حجم فایل: ۱mb.