منو

دفاتر استانی

استان نام مدیر(آقایان) شماره تلفن
آذربایجان شرقی محمدعلی متفکر آزاد ۰۹۱۴۳۱۳۴۳۴۱
آذربایجان غربی اروج ولی­زادگان ۰۹۱۴۴۴۶۵۳۵۶
اردبیل معاون: محمدرضا توانا ۰۹۱۴۱۵۲۸۴۹۴
اصفهان سیدمهران نحوی ۰۹۱۳۱۱۹۸۹۷۴
ایلام محمد تاب ۰۹۱۸۳۴۱۵۳۹۷
خوزستان غلامرضا اخوان صباغ ۰۹۱۶۶۱۴۳۴۸۹
خراسان رضوی علی سهیلی ۰۹۱۵۱۰۰۲۸۳۰
چهارمحال و بختیاری آقای شیرانی ۰۹۱۳۶۷۷۳۷۳۳
زنجان فیروز میرزایی ۰۹۱۲۲۴۱۶۶۰۳
سمنان محمدرسول تجلی ۰۹۱۲۳۳۱۳۵۶۶
سیستان و بلوچستان عیسی ابراهیم­زاده ۰۹۱۵۱۴۱۹۰۷۳
شاهرود سیدرضا سیدرضایی ۰۹۱۲۱۷۷۲۶۰۶
فارس آقای نجات ۰۹۱۷۱۱۷۲۶۳۹
قزوین سیدجعفر شهاب­زاده ۰۹۱۲۱۸۱۱۹۳۰
لرستان فیروز امیری ۰۹۱۶۳۶۷۳۰۹۹
کردستان علی شکری ۰۹۱۸۳۷۳۲۱۹۵
کرمان مجید اعتمادی ۰۹۱۳۳۴۳۱۰۳۴
کهگیلویه و بویراحمد کریم جانی­پور ۰۹۱۷۳۴۱۲۰۶۱
کرمانشاه بهروز همتی ۰۹۱۸۱۳۱۴۱۶۰
گلستان حسین فاضل ۰۹۱۱۳۷۰۹۸۸۵
مازندران خلعتبری ۰۹۱۱۲۹۱۹۹۸۲
مرکزی احمد خمجانی فراهانی ۰۹۱۸۸۶۴۷۶۱۱
هرمزگان شهریار مشیری ۰۹۱۷۱۶۱۴۲۵۶
همدان ناصر صفایی ۰۹۱۸۱۱۱۵۸۷۰
یزد محمدرضا رجایی ۰۹۱۳۱۵۳۶۴۰۰
گیلان عبداله بابایی پور ۰۹۱۱۶۱۹۵۶۶۱
البرز جواد رجبی ۰۹۱۲۱۷۸۰۴۱۱